Fysio- en ergotherapie

Aan onze school zijn een kinderergotherapeut en kinderfysiotherapeut gekoppeld. Zij huren regelmatig een ruimte in onze school.

Waar bij fysiotherapie de focus ligt op het functioneren van botten, spieren en gewrichten, ligt bij ergotherapie de nadruk op handelingen.

Logopedie

Op onze school is een logopedist aanwezig, in dienst van MOVARE. Zij werkt met onze leerlingen zonder verwijzing van een huisarts.

De logopedist begeleidt kinderen met spraak-, taal- en communicatieproblemen. Dit gebeurt zowel individueel als in groepjes. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de logopedist, leerkrachten, intern begeleider en orthopedagoog over het verloop van de begeleiding. Zo werken we samen aan de optimale ontwikkelingskansen voor iedere leerling.

Bekijk alle belangrijke informatie over
ons onderwijs in onze schoolgids