Ambities

Dit zal niet als een verrassing komen; onze ambities zijn
enorm.

 • Wij willen betekenisvol zijn in de ontwikkeling van al onze
  leerlingen. Wij willen een inspiratiebron zijn voor alle
  betrokkenen rondom elke leerling omdat onze school een
  broedplaats is voor talent.
 • Het werken in units maakt mogelijk dat wij leerlingen met
  eenzelfde ondersteuningsbehoefte kunnen clusteren in
  compacte en daardoor werkbare teams.
 • Deze aanpak en organisatie staat voor maatwerk in
  ontwikkeling en passende uitstroom voor al onze
  leerlingen. Zowel richting andere vormen van onderwijs
  alsook richting een vervolgstap in de maatschappij.
 • In onze samenwerking met de zorg staat het
  doelgroepenarrangement centraal. Waarvan het doel is
  dat kinderen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen op
  school en thuis en daardoor hun ontwikkelingsperspectief
  kunnen realiseren.
 • Ouders kennen ons als de school waarbij hun kind boven
  zichzelf kan uitstijgen en niet langer een kind is dat iets
  niet kan.
 • Onze leerlingen zijn trots op de dingen die ze leren en
  bereiken en de waarde die ze vertegenwoordigen voor
  in eerste plaats de school en later de maatschappij.
 • Onze medewerkers zijn bijzonder. Ze steken hun kop
  boven het maaiveld uit voor de ander. Dat zijn zij moreel
  verplicht, aan henzelf en aan de ander. Als je niet boven
  jezelf kunt uitstijgen, kun je ook niet van anderen
  verwachten dat ze dat doen.

Alleen zo kan elke boom de hoogste boom worden.

Bekijk alle belangrijke informatie over
ons onderwijs in onze schoolgids