De samenstelling van de school:  

De school telt 219 leerlingen, deze zijn verdeeld over 23 groepen in 22 klaslokalen.

Twee groepen zijn gehuisvest op het terrein van Op de Bies in Landgraaf.

Drie groepen zijn gehuisvest in het pand Flexiforum in Kerkrade.

Eén groep is gehuisvest in SBO Arcadia, ook gelegen in de schoolstraat.

Het team bestaat uit 76 personen.

Directie:

Directeur: Ilja Theunissen
Directielid: Frank Offermanns (teamleider unit A, unit D en Unit E)
Directielid: Rodger Plantaz (teamleider unit B, unit C en Praktijkvakken) Directielid: Kevin Vandeberg (teamleider onderwijsassistenten)

Commissie van begeleiding: 

Interne begeleider: Nicolle Janssen
Interne begeleider: Sharon Cremers / Kevin Vandeberg
Interne begeleider: Vivienne van Bokhoven
Orthopedagoog: Lotte Schijns
Psychologe: Maartje Boumans
Aandachtsfunctionaris: Marl Nelissen
Logopedist: Monique Maes

Praktijkvakken: (VSO)

Stagedocenten: Floor Elsbergen (dagbesteding) en Sharon Veugen (arbeid)
Vakleerkracht detail: Bram Defesche
Vakleerkracht horeca: Sander Kloprogge

Zij worden ondersteund door: 

Assemblage: Helen Schmetz
Interieurverzorging: Giovanni Engels
Groenvoorziening: Marc Volbeda
Catering en koken: Rimke Flücken

Voor SO en VSO:

Lichamelijke opvoeding: Harrie Hermans
Lichamelijke opvoeding: Esther Suk

Onderwijs ondersteunend personeel: 

Aministratief medewerker: Anita Laven
Baliemedewerker: Sebastiaan Over
Facilitair: Lesley Lemmens
Facilitair: Giovanni Engels

De bezetting van onze units is als volgt: 

Unit A 

A1: Juf Monique T en juf Anne
A2: Juf Linda
A3: Juf Sabine en juf Anne
A4: Juf Saskia en juf Teuntje
A5: Meester John
A6: Juf Karen en meester Harrie
A7: Juf Amber en juf Milva (locatie Flexiforum)

Assistenten in deze unit zijn: 
Juf Rianne, juf Teuntje, juf Pien, juf Bo en juf Celine

Unit B

B1: Meester Bart (locatie SBO Arcadia)
B2: Juf Samantha en juf Vivian
B3: Juf Judith en juf Vivian
B4: Juf Peet
B5: Juf Astrid
B6: Juf Barbara Q. (locatie Flexiforum)
B7: Juf Barbara E. en juf Sharon V. (locatie Flexiforum)

Assistenten in deze unit zijn: 
Juf Nina, juf Denise, juf Zita, juf Nanja, juf Audrey en meester Sjoerd

Unit C

C1: Juf Claudia
C2: Juf Floor en juf Caroline
BC-instroom: Juf Lindsay en juf Tessa

 Assistenten in deze unit zijn: 
Juf Claudia van de V., juf Ilse en juf Orly

Unit D 

D1: Juf Kirstin
D2: Juf Esther B. en juf Jolanda
D3: Juf Erica

Assistenten in deze unit zijn:
Juf Serena, juf Jill en meester Joey

Unit E

E1: Juf Joyce K.
E2/E3: Juf Laura (locatie Op de Bies)

Bekijk alle belangrijke informatie over
ons onderwijs in onze schoolgids