Speelplezier

“Spel is de activiteit van jonge kinderen. Kinderen spelen om het spelen. Het biedt plezier en ontspanning, spelend leren en leren spelen gaan samen op.” 

De Speelpleziermethodiek biedt met de speel-leerroutines een weg met vaste structuur om kinderen dagelijks in spelende interactie tot ontwikkeling te brengen.

De vast speel-leerroutines zijn:

  • Geleid spel in de grote groep
    Dagelijks worden de kinderen meegenomen in de flow van het demonstratiespel. De betekenis van een centraal woord wordt al beeldend uitgelegd met clusterwoorden. Daarna volgt het pantomimespel en beeld je samen met de kinderen het nieuwe woord met gebruik van de clusterwoorden net-alsof uit.
  • Begeleid spel in de kleine groep op niveau
    In een klein groepje o.l.v. de leerkracht worden de nieuw aangeleerde woorden spelenderwijs herhaald.
  • Niet begeleid spel
    Binnen de klas zijn de speelhoeken ingericht naar het thema en zijn de kinderen vrij om te spelen wat ze willen. De leerkracht observeert op betrokkenheid en taalgebruik.

Onderstaande foto’s komen uit het thema rijden, vliegen, varen.

Met Snuf naar de ruimte!

Bekijk alle belangrijke informatie over
ons onderwijs in onze schoolgids