Brug naar werk

Onze school beschikt over vijf bevoegde Brug naar Werk trainers en een examinator. Alle trainers zijn opgeleid om trainingen te verzorgen in de A- én B-variant. We werken hierin met kleine groepjes en passen het tempo van de leerstof aan op de leerlingen.

Het doel van de training

Een baan op de reguliere arbeidsmarkt, dát is de wens van veel mensen met een arbeidsbeperking. Brug naar Werk is een training speciaal ontwikkeld voor mensen met een arbeidsbeperking die graag goed voorbereid aan het werk willen of die al aan het werk zijn en extra ondersteuning wensen om beter te functioneren op de werkplek.

Tijdens de training wordt onder andere aandacht besteed aan de sociale vaardigheden, arbeidshouding en lichamelijke verzorging. Ook vindt de deelnemer antwoord op de vragen ‘wie ben ik?’, ‘wat wil ik graag worden?’ en ‘welk werk past bij mij?’. Voor meer info verwijzen wij naar de website www.trainingbrugnaarwerk.nl of deze video die een kijkje geeft in de training op onze school.

Uitstroom

Binnen onze school zijn drie uitstroombestemming te onderscheiden, namelijk:

  1. Een uitstroom naar vervolgonderwijs 
  2. Toeleiding naar arbeid
  3. Toeleiding naar dagbesteding

Gedurende de schoolloopbaan van een kind volgen wij het kind en zorgen voor optimale ondersteuning naar bovengenoemde uitstroombestemmingen.

Ons onderwijs vormgeven kunnen wij niet alleen. Wij werken samen met ouders en externe partners die wij met zorg kiezen. Dat maakt ons doel gemeenschappelijk en geeft vertrouwen omdat samen meer te bieden heeft dan alleen. Wij erkennen jou, herkennen ons gezamenlijk doel en streven naar een optimale ondersteuning

Een leerling ondertekent zijn diploma aan het eind van de schoolloopbaan. We reiken jaarlijks een diploma uit op het niveau dagbesteding en arbeid.

Tandwiel

Onze school werkt sinds 2014 samen met Praktijkonderwijs Parkstad Limburg (PPL) en VSO de Catharinaschool. Op deze manier willen we onze leerlingen de kans geven om lessen te volgen bij de PPL en zo ervaring op te doen in een nieuwe en uitdagende omgeving. Dit project noemen we ‘Tandwiel’, omdat de radertjes van de drie scholen elkaar in beweging zetten.

Inmiddels zijn er al heel wat leerlingen van St. Jan Baptist succesvol overgestapt naar de PPL. De Commissie van Begeleiding bespreekt de voortgang van de leerlingen en neemt het besluit over deze belangrijke stap. Tandwiel is geschikt voor leerlingen met het hoogste uitstroomniveau van het ZMLK-onderwijs en jaarlijkse krijgen twee tot drie leerlingen deze kans.

Heeft u vragen over project Tandwiel? Neem dan contact op met de directie van school.