SWPBS

Binnen st. Jan Baptist werken we volgens SWPBS aan gedrag. Deze afkorting staat voor School Wide Positive Behavoir Support. Het is een schoolbrede, preventieve aanpak om gewenst gedrag te bevorderen.

De school creëert een leeromgeving waarin gemotiveerd aan de slag gegaan wordt met het aanleren, inoefenen en uitdragen van positieve gedragsverwachtingen door alle partijen. Op deze manier samenwerken brengt duidelijkheid en veiligheid en daarmee dus ruimte om te leren en ontwikkelen.

School Wide Positive Behavior Support wordt samengevat in vijf pijlers:

  1. Schoolbreed werken aan het aanleren en gedrag vanuit gedeelde waarden.
  2. Preventie staat centraal: we zijn vooral gericht op wat goed gaat en bekrachtigen dit door te belonen..
  3. De gedragsverwachtingen worden geformuleerd in concreet waarneembaar gedrag en schrijven voor vanuit de positieve insteek. Alle professionals binnen school dragen dit zelf ook.
  4. Planmatige, systematische aanpak op basis van gegevens die worden verzameld in school.
  5. Partnerschap met ouders en zorgondersteuners.

Preventieve aanpak

In school worden meerdere varianten van de emo-schijf gebruikt. De diverse stadia van gemoed worden met het kind samen verduidelijkt met 3 of 4 kleuren. Dit leidt tot eigenaarschap in aanpak van het gedrag.

Zo is voor het kind van tevoren duidelijk welke keuze hij/zij maakt op het moment dat het leren even niet lukt. Het uitgangspunt is steeds een passend vooraf bepaalde interventie met als doel terugkeren in de lessituatie. Deze interventie kan voor elk kind anders zijn en is dus maatwerk. De school kent ook diverse rust- snoezelruimtes waar het kind, na overleg met de begeleider, gebruik van kan maken.

Rust-snoezelruimte:

  1. Bij snoezelen wordt er gebruik gemaakt van geluid, licht, reuk en tast.
  2. Het doel is ontspanning, het bevorderen van prettige gevoelens.
  3. Het verminderen van onprettige gevoelens zoals angst, stress, boosheid.

Bekijk alle belangrijke informatie over
ons onderwijs in onze schoolgids