Visie

Onze school streeft een ononderbroken ontwikkelingsproces na, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling. Wij zijn een kindvriendelijke en veilige school waar veel aandacht is voor samen leven, leren en werken. Dit doen we door inhoud te geven aan:

“SAMEN OP WEG NAAR ZELF DOEN WAAR HET KAN”

Wij doen dit vanuit een christelijke identiteit, gericht op de vorming van de gehele persoon, in relatie met optimale zelfstandigheid binnen de samenleving.

Missie

Het uitgangspunt is het kind. Het allerbelangrijkste voor een kind is zijn welbevinden: welzijn, veiligheid, geborgenheid. Kernwoord is hierbij “GELUK”. Succes ervaren betekent zelfvertrouwen creëren. Dit is een voorwaarde om te komen tot leren op diverse leergebieden en brengt persoonlijke groei. Medewerkers bewaken dit proces door kinderen te ondersteunen bij keuzes om te komen tot hetgeen ze kunnen en willen leren.

Kinderen moeten ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn, dat zij hun emoties herkennen en er regulatie plaats- vindt van hun emoties. Ze moeten opgroeien tot volwassenen die zelfredzaam zijn. Samen op weg naar de zoektocht “Wie ben ik?”. De medewerkers van onze school begeleiden de kinderen hierin en stimuleren hun “ZIJN”. Kinderen moeten gezien worden en verbinding kunnen maken met hun perfecte imperfectie!

Een kerntaak daarbij is dat kinderen leren! Basisvaardigheden ontwikkelen op cognitief, sociaal emotioneel en praktijkgericht gebied vinden wij belangrijk in de route naar optimale zelfstandigheid. We realiseren dat door te werken vanuit liefde en enthousiasme, door kennis bij te brengen, door het omarmen van verschillen en het denken in mogelijkheden. Dat betekent investeren in het leren van medewerkers en het leren van kinderen. Belangrijk daarbij is duurzaamheid: duurzaam leren (leren voor het leven) en lessen in gezond leven met respect voor jezelf en de omgeving.

Van onze medewerkers vraagt dat luisteren en zien! Kinderen moeten ervaren dat wij hen zien, horen, voelen en dat wij door hun geraakt worden. Wij stimuleren daarmee dat kinderen warmte ontvangen en geven, laten hen ervaren dat ze een stem hebben, dat ze successen kunnen ervaren en zelfvertrouwen kunnen creëren.

Kinderen zijn van nature verwonderd over de wereld om hun heen en wij willen dat vasthouden. Dat betekent dat wij ons onderwijs zo inrichten dat het voortdurend de juiste condities biedt waardoor kinderen kunnen groeien, geboeid raken en geraakt worden. Onderwijs dat boeiend en betekenisvol is zal er mede toe bijdragen dat kinderen al hun talenten kunnen ontwikkelen en dat zij “de beste versie van zichzelf worden!”

Samen op weg naar zelf doen waar het kan, betekent tenslotte afstemming!

Om ons kind goed te begrijpen en te begeleiden moeten we ons verdiepen in het kind en zijn omgeving zodat we de behoeften van elk individueel kind kunnen afstemmen op datgene dat zij echt nodig hebben om volledig tot hun recht te komen! Samenwerking tussen medewerkers, kinderen, ouders en andere instanties is daarbij voor ons een must.