Merkbelofte

  • Bij ons doet iedereen wat hij kan en wat hij kan doet hij ook. (L. Stevens)
  • Wij zien jouw “ZIJN”, jouw talenten en (on-)mogelijkheden en creëren een solide fundament om verder te groeien in de maatschappij.
  • Wij werken enthousiast samen om jouw talenten optimaal tot bloei te laten komen. Wij zullen je uitdagen, prikkelen en volgen om te komen tot leren. Ons aanbod is altijd betekenisvol.
  • Wij gaan op respectvolle wijze met elkaar om. Ook zelfrespect leer je op onze school. De begrippen positief, reflectie en verduidelijking zijn daarvoor de uitgangspunten.
  • Bij ons leg je de basis voor een gezonde levensstijl. Ons onderwijs is ‘doorspekt’ met gezond leven en daarbinnen aandacht voor sport en bewegen, gezonde voeding en vrijetijdsbesteding.
  • Waar jij het niet alleen kunt zullen we je ondersteunen omdat jouw zelfstandigheid belangrijk is voor ons. Waar wij het niet alleen kunnen zullen we ons netwerk raadplegen om samen met onze partners een passend aanbod te bieden.