Autisme

Het uitgangspunt bij het inrichten van onderwijs aan kinderen met autisme binnen onze school is het recht op aangepast onderwijs voor elk kind.

In onze school wordt voorzien in aangepast onderwijs voor kinderen met autisme spectrum stoornis (ASS) en een verstandelijke beperking. Een specifieke aanpak van een auti-werking is vaker noodzakelijk. Leidraad voor deze auti-werking binnen onze school is de visie van TEACCH.

Een rode draad in ons onderwijs is dat niet de persoon met autisme zich moet aanpassen aan de omgeving maar wel dat de omgeving zich aanpast aan de specifieke noden van de persoon met autisme. Vanuit dit principe kennen wij in onze school voor kinderen met autisme een zevental “autiklassen” of zoals wij dit noemen; categorale groepen voor kinderen met autisme. Dit is aangevuld met een tweetal schakelklassen. Kinderen met autisme hebben vaak een geheel eigen wijze van informatie verwerking en leren. Dit maakt dat het leren in een gewone onderwijssetting niet altijd mogelijk is.

Hierbinnen dient wel kritisch gekeken te worden naar het achterliggend doel; het leveren van maatwerk voor elk kind. Met name voor leerlingen met autisme kan een verschuiving in de dimensies van de pedagogiek, organisatievorm en eigenaarschap tot grote onrust leiden.

Het is zaak om hier binnen de unit, of op kindniveau, kritisch naar te kijken en ervoor te zorgen dat de verandering niet ten koste gaat van het welbevinden en de leerbaarheid van het kind.

Bekijk alle belangrijke informatie over
ons onderwijs in onze schoolgids