Over ons

SO/VSO St. Jan Baptist in Kerkrade is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Naast deze doelgroep, is onze school ook gespecialiseerd in het omgaan met kinderen met autisme en een verstandelijke beperking.

Onze ideologie

Wij geloven in elk kind. Iedereen is bijzonder en uniek met zijn of haar eigen talenten. Deze laten wij tot bloei komen met ons onderwijs. Samenwerking, samenhang, verduidelijking en autonomie zijn de sleutel om de groei naar zelfstandigheid te realiseren.

Onze missie

Het uitgangspunt van ons onderwijs is het kind en zijn of haar welbevinden. Onze medewerkers bewaken dit proces door de kinderen te ondersteunen. Succes ervaren creëert zelfvertrouwen en draagt bij aan het leerproces en persoonlijke groei.

Kinderen moeten ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn. Ze moeten opgroeien tot volwassenen die zelfredzaam zijn en hun emoties herkennen. Op St. Jan Baptist gaan we samen met het kind op pad in de zoektocht “Wie ben ik?”. Samen maken we de verbinding met ieders individuele perfecte imperfectie.

We ontwikkelen de basisvaardigheden van kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel en praktijkgericht gebied. Dit doen we door te werken vanuit liefde en enthousiasme, door kennis bij te dragen, door verschillen te omarmen en te denken in mogelijkheden. Dit vormt volgens ons de optimale route naar zelfstandigheid.

Onze medewerkers moeten kinderen laten ervaren dat wij hen zien, horen, voelen. Dat wij door hen worden geraakt. Wij stimuleren daarmee dat kinderen warmte ontvangen en geven, laten hen ervaren dat ze een stem hebben, dat ze successen kunnen ervaren en zelfvertrouwen kunnen creëren.

Kinderen zijn van nature verwonderd over de wereld om hun heen. Dat willen wij vasthouden door ons onderwijs zo in te richten dat het de omstandigheden biedt waardoor kinderen groeien, worden geboeid én geraakt. Kinderen worden de beste versie van zichzelf door hun talenten optimaal te ontwikkelen. Ons boeiende en betekenisvolle onderwijs draagt daaraan bij.

Onze visie

Onze school streeft een ononderbroken ontwikkelingsproces na. Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling. Wij zijn een kindvriendelijke en veilige school waar veel aandacht is voor samen leven, leren én werken. Dit doen we door inhoud te geven aan ons credo: samen op weg naar zelf doen waar het kan.

Onze merkbelofte

  • Bij ons doet iedereen wat hij kan en wat hij kan doet hij ook
  • Wij zien jouw ‘zijn’, talenten en (on-)mogelijkheden. We creëren een stevig fundament om jou verder te laten groeien in de maatschappij.
  • We werken met enthousiasme samen om jouw talenten optimaal tot bloei te laten komen. We dagen je uit, prikkelen en volgen je om te leren.
  • We leggen de basis voor een gezonde levensstijl. We bieden aandacht aan sport en beweging, gezonde voeding en vrijetijdsbesteding.
  • Omdat jouw zelfstandigheid belangrijk is voor ons, zullen we je ondersteunen waar het niet alleen kan. Waar wij het niet alleen kunnen, schakelen we hulp van ons netwerk in om een passend aanbod te bieden.

Bekijk alle belangrijke informatie over
ons onderwijs in onze schoolgids