Groepen

‘Samen waar het kan, apart waar het moet’ is de stelregel bij het werken in units. Het is een manier om nog beter in te zoomen op de speciale behoeftes en vraagstukken van elke leerling. We bundelen de krachten van groepen die op een natuurlijke wijze bij elkaar horen.

Krachten en talenten van collega’s

Het werken in units levert een vorm van gezamenlijke verantwoordelijkheid op. Dit maakt dat de talenten van collega’s en kansen voor leerlingen optimaal benut worden. Collega’s krijgen de kans om vanuit meerdere groepen leerdoelen te clusteren en die groepsdoorbrekend aan te bieden. Zo worden krachten en talenten van collega’s optimaal benut.

Hierbinnen dient wel kritisch gekeken te worden naar het achterliggend doel; het leveren van maatwerk voor elk kind. Met name voor leerlingen met autisme kan een verschuiving in de dimensies van de pedagogiek, organisatievorm en eigenaarschap tot grote onrust leiden.

Het is zaak om hier binnen de unit, of op kindniveau, kritisch naar te kijken en ervoor te zorgen dat de verandering niet ten koste gaat van het welbevinden en de leerbaarheid van het kind.

Uitstroom

Binnen St. Jan Baptist zijn drie uitstroombestemmingen te onderscheiden:

  • Vervolgonderwijs
  • Arbeid
  • Dagbesteding

Tijdens de schoolloopbaan van een kind volgen wij hem of haar en zorgen we voor optimale ondersteuning naar één van de uitstroombestemmingen. Hierbij werken we nauw samen met ouders en zorgvuldig uitgekozen externe partners.