• quote 1
  • quote 2
  • quote 3
  • quote 4
  • quote 5

  • quote 1
  • quote 2
  • quote 3
  • quote 4
  • quote 5

Na plaatsing van een leerling bij ons op school, wordt het geobserveerd in de klas of wordt er een kort logopedisch onderzoek afgenomen om zicht te krijgen op de mondelinge taalvaardigheid of de communicatieve vaardigheden. Afhankelijk van de uitslag kan besloten worden aanvullende tests af te nemen. De logopedist besluit of de leerling wel of geen logopedie nodig heeft.

 

Elke nieuwe leerling wordt besproken in de commissie van begeleiding. In dit overleg wordt ook de logopedische bevindingen besproken. Na bespreking met en ondertekening van het OPP-start door de ouders, start de logopedist met de begeleiding.

 

Afhankelijk van de bevindingen werkt de logopedist individueel of in een klein groepje aan het verbeteren van de spraak, taal en/of communicatieve vaardigheden, waardoor de leerling in staat is zich begrijpelijk en verstaanbaar uit te drukken. Uitbreiden van de woordenschat, verbeteren van het zinsbouwbegrip en verstaanbaar spreken, zijn zaken waar tijdens de begeleiding veel aan gewerkt wordt. Ook is er aandacht voor communicatieve voorwaarden en interactie bij niet sprekende kinderen met autisme, die daarvoor open staan. Als er wel sprake is van interactie en communicatieve intentie wordt er gewerkt met Nederlands met Gebaren. Wij zijn daarvoor geschoold door een docent van het Gebarencentrum. Ons spreken wordt dan ondersteund door gebaren. Ouders wordt ook de mogelijkheid geboden om een cursus Nederlands met Gebaren te volgen.

 

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen logopedist, leerkrachten, intern begeleider en orthopedagoog over het verloop van de begeleiding. Hierdoor werken we in gezamenlijkheid aan optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind.

 

SO/VSO St. Jan Baptist
Schoolstraat 81
6466 HV Kerkrade
045 - 541 12 98
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

esflogo

 

SO/VSO St. Jan Baptist
Schoolstraat 81
6466 HV Kerkrade
045 - 541 12 98
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

logo Movare 
 Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid
 © 2021 - SO/VSO St. Jan Baptist | website gebouwd door logo site42
 

© 2021 - SO/VSO St. Jan Baptist
website gebouwd door logo site42
 

 

esflogo

 

Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.