Onze school neemt deel aan het ESF-project.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) biedt jaarlijks subsidie aan voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is een deel van het beschikbare subsidiebudget bestemd voor (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.
 
Voor de periode 2014-2020 heeft het ESF subsidie beschikbaar gesteld voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs en voor Praktijkonderwijs. Het is mogelijk voor deze scholen om via de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio subsidie aan te vragen met betrekking tot de volgende activiteiten:
 
Stage- werkplekleren
Branchecursus
Jobcoaching
Leerwerkbedrijf
Avondschool
 
De doelgroep bestaat uit leerlingen (vanaf 15 jaar), dan wel leerlingen vanaf het derde leerjaar, die zijn ingeschreven op het Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs of maximaal 24 maanden zijn uitgestroomd.
 
Voor meer info kunt u terecht bij Rodger Plantaz, adj. directeur