OP WEG NAAR PRAKTIJKGERICHTE VERKEERSEDUCATIE

 Wij willen kinderen al vroeg wegwijs maken in het verkeer. Leren hoe ze met gevaarlijke situaties om kunnen gaan.

 Verkeersregels uitleggen en indien haalbaar het VVN Verkeersexamen halen, Jong op weg naar een goede volwassen verkeersdeelnemer. Het is belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking komen met verkeer. Vandaar dat wij al in SO 1 een aanvang maken met verkeerseducatie. Immers ook jonge kinderen nemen al deel aan het verkeer. Kinderen spelen bijvoorbeeld op straat of mogen korte afstanden zonder begeleiding lopen.

 Vandaar dat wij ervoor zorgen dat we tijdens de verkeerslessen vooral praktische bezig zijn. De zelfredzaamheid van onze leerlingen staat voorop zodat ze in hun directie schoolomgeving zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren.

Onze school neemt daarom deel aan het verkeerseducatief scholennetwerk van het ROVL ( Regionaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid Limburg – een onderdeel van het provinciebestuur).

Het hieruit voortgekomen gemeentelijk netwerk helpt ons om een impuls geven aan verkeerseducatie met als aandachtspunt verkeersveiligheid.

 

Daartoe neemt onze school tevens deel aan de VEBO-projecten (Verkeer Educatie Basis Onderwijs-convenant).

 

Drie keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief waarbij u als ouder/ verzorger actuele informatie en tips krijgt rondom verkeersveiligheid.

 

De werkgroep VEBO