In schooljaar 2015/2016 is in een samenwerking tussen Stichting Basissport Limburg en onze school de Sport(V)SO opgezet; een wekelijks sportprogramma bestaande uit 4 tot 5 sport – en beweegclubs die direct na school plaats vinden. De sportclubs bestaan momenteel uit judo, running, dans, beweeg je fit en voetballen, maar zijn naar mate de vraag wijzigt aan te passen zodat vraag en aanbod steeds weer matchen.

Stichting Basissport Limburg wordt ondersteund door de Provincie Limburg en voorziet in de mogelijkheid om samen met de school te voorzien in een dergelijk aanbod. Zij willen middels dit project de aandacht vragen voor die leerlingen die om welke reden dan ook tussen de wal en het schip vallen.

Door een laagdrempelig aanbod met sportactiviteiten die bij hen passen bieden wij de mogelijkheid van structurele en veilige deelname aan de sportclub. De professional is tevens in veel gevallen verbonden aan de sportvereniging en omdat de leerlingen vaak niet in staat is om zelf aan te sluiten bij de reguliere sportverenigingen is het van groot belang dat er een mogelijke springplank wordt gecreëerd. Tevens ontstaat er op deze wijze een vangnet.

In het kader van de gezonde school van de toekomst geeft onze school hiermee een voorzet; leerlingen die beter in hun vel zitten, presteren ook

beter. Sport en bewegen dragen hier successievelijk aan bij door de aandacht voor gezondheid en verbinding met de sportclub.

In de laatste schoolweek vindt de jaarlijkse sportdag plaats waarbinnen de leerlingen aan ouders, leraren en medeleerlingen kunnen laten zien waar ze het afgelopen jaar aan hebben meegedaan. Er zijn clinics om de Sport(V)SO te promoten, kortom een mooie dag om naar uit te zien.

inschrijfformulier:

Formulier

Roosters:

VSO Dans
VSO Fitmix
Judo