In 2015 is Gemeente Kerkrade, JOGG gemeente geworden en gaat in het kader van dit programma diverse projecten organiseren op het basisonderwijs van Kerkrade. De projecten staan in het teken van bewegen, gezonde voeding en het maken van gezonde keuzes. Dit allemaal om de jongeren van Kerkrade op gezond gewicht te krijgen en/of te behouden, en te werken aan de motorische vaardigheden van de kinderen. De Gemeente Kerkrade zal drie jaar lang zorgdragen voor onder andere beter bewegingsonderwijs op school en kinderen met motorische aandachtspunten kunnen deelnemen aan het beweegprogramma KidsXtra. Dit in samenwerking met twee enthousiaste sportconsulenten, de leerkrachten op school en RiskCare Preventie. Daarnaast worden in samenwerking met diverse lokale partners, voedingsprogramma’s gestart waarbij de kinderen bewustwording meekrijgen over wat wel en niet gezond is.

Kleuters in actie en School in actie (bewegingsonderwijs)

De sportconsulenten van Gemeente Kerkade gaan drie schooljaren lang, samen met de groepsleerkrachten, van start met het verzorgen van het bewegingsonderwijs. Dit doen zij aan de hand van de projecten Kleuters in actie en School in actie. Door de diversiteit van het lesaanbod van beide programma’s worden de kinderen op de juiste manier gestimuleerd in hun fysieke ontwikkeling. Dat is niet alleen goed voor de motoriek, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De kinderen leren op een veilige manier hun eigen grenzen te verleggen en er wordt veel aandacht besteedt aan plezier hebben in bewegen. Hierdoor zullen ze zich sneller ontwikkelen en ontstaan er minder snel angsten voor bepaalde beweegsituaties. De lessen zullen voor het speciaal onderwijs aangepast worden op het niveau van de leerlingen. Ervoor zorgend dat succesbeleving voor de individuele leerling voorop staat.

Leerlingvolgsysteem Stimuliz en motorisch beweegprogramma KidsXtra

Gedurende het schooljaar wordt twee keer naar de voortgang van de kinderen gekeken. Dit gebeurt met het digitale leerlingvolgsysteem Stimuliz. De score van deze motorische test wordt vastgelegd en besproken met de groepsleerkracht. Op deze manier kunnen de lessen bewegingsonderwijs nog beter aangepast worden op het niveau van de leerlingen. Tijdens de lessen kan hier dan meer aandacht aan besteed worden.

Tot slot

De bovengenoemde programma’s worden allen mogelijk gemaakt door de Gemeente Kerkrade waarbij de uitvoering ligt bij twee sportconsulenten. De coördinatie van de uitvoering ligt bij RiskCare Preventie. Samen streven wij ernaar dat de projecten bijdragen aan een optimale motorische ontwikkeling van uw kind en dat het bewegingsonderwijs op school een kwaliteitsimpuls krijgt.