De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. SO/VSO St. Jan Baptist kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. SO/VSO St. Jan Baptist kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Natuurlijk proberen wij de site aan te kleden met foto’s van allerhande activiteiten. Wij houden daarbij vanzelfsprekend rekening met alle gangbare normen. Wilt u niet dat uw kind op dergelijke foto’s te zien is, dan houden wij daar rekening mee. Laat dit even schriftelijk weten.